Terug naar nieuwsoverzicht

Belangrijke stap voorwaarts in Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door Koffie & Thee Nederland | 3 juli 2018

Op vrijdag 29 juni is het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) Convenant Voedingsmiddelen ondertekend bij Santas Koffie in het hart van de Rotterdamse haven. Het doel van het convenant is risico’s in de hele keten op bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen en milieuschade te beperken en zo gezamenlijk te werken aan een verduurzaming van de productieketen.

Samen kom je verder

Het convenant is ondertekend door een brede coalitie. Deze bestaat uit de brancheorganisaties CBL, FNLI en KNSV; de vakbonden FNV en CNV; de Rijksoverheid; de maatschappelijke organisaties ICCO, Woord en Daad en Global March Against Child Labour; en het Initiatief Duurzame Handel (IDH). Solidaridad sluit aan als steunbetuiger. De onderhandelingen voor dit convenant zijn gefaciliteerd door de SER. De Nederlandse voedingsmiddelenindustrie neemt gezamenlijk het initiatief om projecten op te zetten. Daarnaast wordt gewerkt met IMVO-risicomanagement om problemen in de keten te kunnen voorkomen en aan te pakken. Het convenant heeft betrekking op alle bedrijven en branches die zijn aangesloten bij CBL, FNLI en KNSV, waaronder Koffie & Thee Nederland.

Trots op de sector

Koffie & Thee Nederland zet zich samen met haar leden en partners al jarenlang actief in voor verduurzaming van de sector. Deze inspanningen richten zich op het verduurzamen van de gehele keten: van oorsprong tot kopje. Met koffie zijn wij in Nederland koploper met een aandeel gecertificeerde en geverifieerde koffie van 47% ten opzichte van een wereldwijd niveau van 20%. Bovendien bestaan er al constructieve samenwerkingen op (internationaal) niveau zoals het Global Coffee Platform, de Sustainable Coffee Challenge, het Initiatief Duurzame Handel en MVO Nederland. Ook coördineren en implementeren leden projecten op gebied van bijvoorbeeld vermindering van milieubelasting van verpakkingen, energie-efficiënte productie en ondersteunen ze maatschappelijke initiatieven.

Klaar voor de volgende stap

Uiteraard betekent dit niet dat we achterover kunnen leunen. Koffie & Thee Nederland staat achter het convenant en zal actief leden benaderen en hen aansporen om aan de richtlijnen die het convenant voorschrijft te voldoen. Tegen deze achtergrond is Koffie & Thee Nederland inmiddels gestart met het in kaart brengen van de milieu- en sociale risico’s van een aantal koffie-oorsprongslanden. Dit doen we door de gehele waardeketen heen om zo een handelingsperspectief voor onze leden te kunnen bieden. Met dit convenant zetten we een volgende stap met de sector. Dit convenant is bewust geen koplopersconvenant; elk bedrijf doet mee, elke impact doet er toe, groot of klein. Gezamenlijk kunnen we een verschil maken.