Terug naar nieuwsoverzicht

Koffie & Thee Nederland steunt het EC voorstel tegen ontbossing en vraagt met consortium om effectieve en realistische maatregelen

Door Koffie & Thee Nederland | 10 maart 2022

In november 2021 werd door de Europese Commissie haar langverwachte ‘Proposal for a regulation on deforestation-free products’ gepubliceerd. Ontbossing en bosdegradatie zijn belangrijke aanjagers van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit. 420 miljoen hectare bos wereldwijd – een gebied groter dan de EU – is tussen 1990 en 2020 verloren gegaan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitbreiding van landbouwgrond voor de productie van grondstoffen als soja, cacao, palmolie, rundvlees en koffie (bron: FAO). Met het EC wetsvoorstel worden regels vastgesteld voor bedrijven die deze grondstoffen op de Europese markt willen brengen.

Koffie & Thee Nederland verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om ontbossing wereldwijd tegen te gaan. Ondanks een toename in het aandeel gecertificeerde koffie, verificatieschema’s en initiatieven om duurzaamheid en transparantie in de gehele koffieketen te verbeteren, blijft de uitdaging van ontbossing en bosdegradatie bestaan. Wij geloven daarom dat de doelstellingen uit het voorstel alleen kunnen worden bereikt door een slimme mix van maatregelen en actieve betrokkenheid van alle actoren in de koffieketen; duurzaamheid is immers een gedeelde verantwoordelijkheid. 

Inzetten op een realistische en effectieve aanpak en uitvoerbaarheid

Een consortium van betrokken branche-, koepel- en ketenorganisaties FNLI, CBL, Het Comité van Graanhandelaren, Koffie & Thee Nederland, MVO, Nevedi en VBZ is sinds de publicatie van het Commissievoorstel met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om tot een effectieve en uitvoerbare Europese verordening te komen. Kennis en ervaring van de leden zullen daarbij ingebracht worden. In de positie wordt aandacht gevraagd voor de stapeling van administratieve lasten die voor bedrijven zal optreden door de nieuwe regels. Daarnaast wordt het belang van betrouwbare certificering- en verificatieschema’s als onderdeel van due diligence benadrukt. Dit is een belangrijk instrument voor (mkb-)ondernemingen om de implementatie van het voorstel uitvoerbaar te maken. Het gezamenlijke standpunt geeft ook een toelichting voor de grondstoffen koffie, cacao, palmolie en soja om beter inzicht te geven in de knelpunten in deze toeleveringsketens.

Koffie & Thee Nederland vraagt aandacht voor de specifieke kenmerken van de koffieketen

Koffie wordt rondom de evenaar verbouwd op ruim 12,5 miljoen plantages met een gemiddelde grootte van 4 hectare. Gezamenlijk verzorgen deze boerderijen zo’n 70-80% van de wereldwijde koffieproductie. Bijna 95% van de plantages is kleiner dan 5 hectare en 84% van alle koffieplantages is kleiner dan 2 hectare. Gezien de rol van kleine boeren in de toeleveringsketen van koffie, is hun welzijn van het grootste belang voor de koffiesector als geheel. Deze plantages hebben ook eigenschappen die tracering vrijwel onmogelijk maken. In veel oorsprongslanden kennen de kleine plantages geen scheidingsbarrières en wordt de koffie door een groot aantal tussenpersonen verwerkt, zoals bij verwerkingsmolens waar koffie van verschillende plantages wordt gemengd en gesorteerd op basis van grootte en kwaliteit, niet op basis van herkomst.

Het statement is onderaan de pagina te downloaden.