Terug naar nieuwsoverzicht

Monitor Duurzame Agrogrondstoffen gepubliceerd

Door Koffie & Thee Nederland | 18 oktober 2018

Gisteren is de Monitor Duurzame Agrogrondstoffen 2016 gepubliceerd. Hierin wordt het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie gemeten wat door de leden van Koffie &  Thee Nederland in Nederland wordt verkocht. De bedrijfsindividuele inspanningen op het verduurzamen van de keten worden in de monitor niet meegenomen. Het is een vrijwillig instrument die we jaarlijks inzetten in samenwerking met de leden van Koffie & Thee Nederland. We zien dit jaar een daling van het overall aandeel gecertificeerde koffie: van 47% in 2015 naar 41% in 2016. Het aandeel gecertificeerde koffie bij de MKB-bedrijven die zijn aangesloten bij Koffie & Thee Nederland groeit echter wel gestaag. Verschillende van deze leden delen het eigen aandeel gecertificeerde koffie op hun website.

Toevoeging 4C

Dit jaar wordt voor het eerst een extra stroom gemeten: 4C. De 4C Code is een wereldwijd verificatiesysteem en omvat criteria op het gebied van sociale, ecologische en economische duurzaamheid. Bij verschillende bedrijfsindividuele benaderingen wordt in toenemende mate 4C ingekocht, naast de inkoop van gecertificeerde koffie. Om deze reden is Koffie & Thee Nederland ook gestart met het monitoren van het aandeel 4C. Voor 2016 was dit aandeel 6%.

Meerdere wegen naar duurzame koffie

We meten nu enkele jaren het aandeel gecertificeerde koffie. Dat wil zeggen: koffie met een keurmerk van UTZ, Max Havelaar (Fairtrade), Rainforest Alliance en Biologisch. Het zijn van oudsher herkenbare manieren om als bedrijf duurzame koffie te verkopen en hierover te communiceren met koffieliefhebbers. De aandacht voor duurzaamheid in de afgelopen jaren zorgt er tegelijkertijd voor dat bedrijven niet langer enkel voor keurmerken (certificering) kiezen, maar zelf op zoek gaan naar kansen voor verduurzaming van hun keten. In oorsprongslanden, waar het keurmerk over gaat, maar ook in de rest van de keten; een keurmerk gaat slechts over de eerste stap in een lange keten van boon tot kopje. Voor elk bedrijf betekent dat iets anders, zoals ook elk keurmerk een andere focus heeft.

Transparantie voorop

De Monitor Duurzame Agrogrondstoffen is met de huidige opzet beperkt in scope: bedrijven pakken ook zelf de handschoen op met eigen programma’s en projecten, geënt op hun grootte en hun specifieke keten. We zijn dan ook volop in gesprek met ministeries en NGO’s om tot een betere manier van inzicht te komen die wel objectief blijft: het moet verifeerbaar blijven. Bovendien ondersteunt Koffie & Thee Nederland bedrijven met IMVO-risicomanagement door het uitwerken van een risicoanalyse voor een aantal oorsprongslanden.