Terug naar nieuwsoverzicht

Nationaal Koffie & Thee Onderzoek 2020: we missen ons gezamenlijke koffie- en theemoment

Door Koffie & Thee Nederland | 30 oktober 2020

Met een kop koffie of thee bijkletsen met familie of vrienden, dat hebben we gemist de afgelopen periode. Dat zeggen 2 op de 3 Nederlanders in het tweede Nationaal Koffie & Thee Onderzoek dat in juni 2020 is gehouden in opdracht van Koffie & Thee Nederland.

In het algemeen hebben de coronamaatregelen weinig impact gehad op het koffie- en theegedrag van Nederlanders. Koffie en thee zijn voor velen van ons onmisbaar. Ze maken deel uit van onze dagelijkse rituelen en geven van oudsher ritme aan de dag. ‘Het drinken van koffie en thee is voor veel mensen een vast moment op de dag, het geeft ze houvast in deze tijd waarin zoveel buiten onze controle om verandert’, aldus trendanalist Christine Boland.

Zwarte koffie en zwarte thee blijven de meest gedronken en favoriete soorten onder Nederlanders. Dit jaar zijn er minder verschillende variaties koffie gedronken dan bij de vorige meting in 2018. Een derde van de Nederlanders zegt dat zij minder koffie buiten de deur haalt dan voorheen. De maandenlange horecasluiting, de sluiting van scholen en universiteiten en het vele thuiswerken kan een mogelijke verklaring voor deze verandering zijn.

Onverminderd populair

Online samen koffiedrinken werkt wel, maar de helft van de Nederlanders vindt dit toch niet hetzelfde. Boland verklaart: ‘We zijn allemaal enorm geschrokken van de effecten van de pandemie en zijn het echte contact met mensen gaan herwaarderen’. Koffie en thee blijven intussen, samen of alleen gedronken, onverminderd populair. Na kraanwater zijn het de meest gedronken dranken in Nederland. 79% van de Nederlanders drinkt minstens een keer per week koffie, 66% geniet dagelijks van zijn of haar ‘bakkie’. 73% van de Nederlanders drinkt minstens een keer in de week thee, 44% dagelijks. Gemiddeld drinken we 4 koppen koffie per dag, en bijna 3 koppen thee. 

Duurzaamheid steeds belangrijker

Duurzaamheid is een steeds belangrijker argument om voor een bepaald merk te kiezen. Twee op de vijf koffie- en theekopers let daarop bij de aankoop. Voor koffie staat daarbij eerlijke productie bovenaan. Ook bij de aankoop van thee is dit een belangrijk aspect. De kopers van koffie en thee letten verder op de oorsprong, de hoeveelheid afval die de verpakking met zich meebrengt en of de verpakking duurzaam is.

Opvallende cijfers uit het onderzoek

Koffie en thee in coronatijd

Jongeren
• 16% van de jongeren (16-34 jaar) zegt tijdens de coronamaatregelen vaker koffie te zijn gaan drinken. Bij oudere koffiedrinkers (35 jaar en ouder) is dat maar 7%. Hetzelfde geldt voor thee (21% en 7%).
• 21% van de studenten neemt nu vaker een koffiepauze dan voor de coronamaatregelen. Een kwart neemt vaker een theepauze. Een kwart van de studenten neemt juist minder vaak een koffiepauze dan voor de coronamaatregelen. 51% pauzeert even vaak.

Koffie- en theemoment
• Vrouwen missen het koffie/theedrinken met vrienden of familie meer dan mannen (27% vs. 14% zegt het ‘heel erg’ te missen). Een kwart van de ouderen (55+) mist het drinken van thee/koffie met vrienden of familie ‘heel erg’.
• Mannen zijn minder enthousiast over online koffie/thee drinken dan vrouwen. 53% van de mannen is niet enthousiast over online koffie/thee drinken versus 43% van de vrouwen.
• Jongeren vinden online koffie/theedrinken vaker een goed alternatief dan ouderen (20% en 10%).
• Nederlanders missen het koffie/thee drinken met vrienden en familie meer dan met collega’s of studiegenoten (65% vs. 38% heel erg tot enigszins).

Duurzaamheid

• Sommige koffiefabrikanten zetten een QR-code op hun verpakking. Deze kan je scannen met je telefoon en vervolgens ontvang je informatie over de oorsprong van de koffie (bijvoorbeeld over de koffieboer, hoe de koffie gemaakt is en welke reis de koffie heeft gemaakt). Een derde van de koffiedrinkers zegt (misschien) de QR–code op de koffieverpakking te scannen.
• 7 op de 10 koffie/theedrinkers gooit zelden tot nooit koffie of thee weg, en als dit gebeurt dan gaat het vaak maar om een bodempje.

Over het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek

Koffie & Thee Nederland heeft in juni 2020 voor de tweede keer het Nationaal Koffie & Thee Onderzoek uitgevoerd. Met dit onderzoek, gehouden onder Nederlanders van 16 jaar en ouder die minimaal één keer per week thee en/óf koffie drinken, brengt de branchevereniging de kennis, de houding en het gedrag van de Nederlandse koffie- en theedrinkers in kaart. Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel. In totaal hebben 1.381 Nederlanders de vragenlijst volledig ingevuld. De steekproef is representatief naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.

Disclaimer rapportage

Sinds 12 maart gelden er in Nederland maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een deel van de bevolking werkt thuis en onderwijsinstellingen zijn beperkt open. De dataverzameling van dit onderzoek vond plaats tijdens de coronamaatregelen, van 17 tot en met 24 juni 2020. De coronamaatregelen kunnen daardoor invloed hebben gehad op de resultaten. De trendvragen over de consumptie hebben wij op dezelfde manier als de voorgaande meting aan deelnemers voorgelegd, zonder de coronamaatregelen te noemen. In een apart hoofdstuk ‘Sociaal’ gaan we dieper in op de invloed van de coronamaatregelen. We hebben vanaf dat moment de coronamaatregelen genoemd en gevraagd wat de invloed is op hun koffie- en/of theeconsumptie. De resultaten van dit onderzoek gaan over zelf gerapporteerd gedrag.

Over Koffie & Thee Nederland

Wij zijn een branchevereniging voor Nederlandse koffie- en theebedrijven. Onze leden houden zich bezig met koffie en/of thee. Dat kan zijn als handelaar in thee of groene koffie, als brander of als (thee)pakker. Gezamenlijk maken wij ons sterk voor een verantwoorde groei van de koffie- en theesector in Nederland door het optimaliseren van het ondernemingsklimaat en het positioneren van koffie en thee als duurzame, gezonde en veelzijdige producten.

Voor vragen en/of aanvullende informatie

Lisanne Evers
Manager Communicatie & Public Affairs 
Tel 1: 06 41 67 89 79
Tel 2: 070 336 51 61
E-mail: levers@koffiethee.nl