Terug naar nieuwsoverzicht

PBL onderzoek verduurzaming koffiesector laat positieve ontwikkelingen zien

Door Koffie & Thee Nederland | 2 december 2020

Het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om onderzoek te laten doen naar de stand van verduurzaming van koffie op de Nederlandse markt. De opdracht hiervoor is verleend aan onderzoeksbureau Profundo. 

Koffie & Thee Nederland heeft dit onderzoek gesteund dat als doel heeft het huidige beeld over duurzame koffieafzet bij te stellen en te verbreden en waardeert de inspanningen die zijn geleverd om dit rapport samen te stellen.

Opwaartse trend aandeel gecertificeerd

Het onderzoek, getiteld ‘Monitoring the Sustainability Status of the Dutch Coffee Sector – Tracking Progress Beyond Certification’, richt zich met name op de inspanningen die verricht worden tot de teelt en primaire bewerking van koffie in de landen van oorsprong. Het rapport laat zien dat in 2018 61% van de afzet van de leden aangesloten bij Koffie & Thee Nederland gecertificeerd is volgens internationale standaarden zoals Rainforest Alliance/UTZ Certified, Max Havelaar/Fairtrade, Organic en 4C. We zien hier een duidelijke opwaartse trend ten opzichte van de laatste gemeten cijfers van 2016 waar het aandeel gecertificeerd 47% bedroeg. 

Aanvullend op deze certificeringsprogramma’s wordt door onze leden ook ingezet op eigen duurzaamheidsprogramma’s en projecten om de boeren in oorsprongslanden te ondersteunen. Het is lastig om de omvang van deze programma’s goed in kaart te brengen vanwege de diversiteit aan initiatieven die moeilijk met elkaar te vergelijken zijn.

Belang internationale samenwerking

Verder wordt in het rapport ingegaan op de internationale samenwerkingen die steeds verder vorm krijgen. Voorbeelden van deze samenwerkingen, waarbij ook leden van Koffie & Thee Nederland betrokken zijn, zijn de Global Coffee Platform (onder andere in samenwerking met IDH), de Sustainable Coffee Challenge, de International Coffee Organization (ICO) en de Europese Coffee Federation (ECF). Koffie & Thee Nederland benadrukt het belang van deze internationale samenwerkingen en bundeling van krachten om zo een grotere impact te kunnen creëren. 

Rol van Koffie & Thee Nederland

Als brancheorganisatie vervult Koffie & Thee Nederland een rol als overleg- en kennisplatform. Wij informeren onze leden over de activiteiten van het Global Coffee Platform, de Sustainable Coffee Challenge en andere relevante initiatieven. In het rapport wordt het advies gegeven om de duurzaamheidsactiviteiten van onze leden verder in kaart te brengen. Wij pakken deze handschoen op en brengen tevens het Accountability Framework dat door het Global Coffee Platform en de Sustainable Coffee Challenge is ontwikkeld opnieuw onder de aandacht bij onze leden. We roepen hen daarbij op om te onderzoeken of hun duurzaamheidsrapportage bij dit raamwerk kan aansluiten. 

Wij nemen daarnaast actief deel aan meerdere duurzaamheidswerkgroepen binnen de ECF om zo de activiteiten op internationaal niveau verder vorm te geven. Binnenkort wordt door de ECF een rapport gepubliceerd dat een overzicht geeft van de verschillende stakeholders op het gebied van duurzaamheid en hoe zij opereren.

IMVO-risicomanagement

Koffie & Thee Nederland ondersteunt bovendien de implementatie van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant voor de voedingsmiddelensector bij haar leden. Voor de vijf belangrijkste koffieproducerende landen voor de Nederlandse markt is door Koffie & Thee Nederland een algemene risicoanalyse uitgevoerd met praktische richtlijnen voor leden om mee te werken. Ook bij de ECF worden de activiteiten van leden op het gebied van risico-inventarisatie en -analyse in kaart gebracht om de best practices te met elkaar te delen.