Terug naar Over ons

Bestuursleden

Het bestuur van Koffie & Thee Nederland wordt gevormd door vertegenwoordigers van lidbedrijven in de koffie- en theesector. De leden van het bestuur zijn directeuren van bedrijven, verantwoordelijk voor de omzet van hun bedrijf in Nederland. Zo bestaat er een directe band tussen de belangenbehartiging en de dagelijkse commerciële praktijk. Het bestuur bestaat uit onderstaande personen.

John Brands

Voorzitter

Ronald Bruggeman

Vice-Voorzitter

Wayne Leijs

Vice-Voorzitter

Paul Bommeljé

Penningmeester

Mikkel Levelt

Bestuurslid

Wouter Jansen van Velsen

Bestuurslid

Dennis Teeken

Bestuurslid

Pieter Paul van der Lugt

Bestuurslid

Elize Klitsie

Algemeen Secretaris

Lisanne Evers

Algemeen Secretaris a.i.