Terug naar nieuwsoverzicht

Duurzame koffie is meer dan certificering alleen

Door Koffie & Thee Nederland | 23 november 2017

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee (KNVKT) zet zich samen met haar leden en partners al jarenlang actief in voor verduurzaming van de koffiesector. Certificering speelt hierbij een grote rol. Echter is het belangrijk oog te hebben voor de vele manieren die er zijn om te verduurzamen, niet alleen in oorsprong, maar ook in de rest van de koffieketen.

Duurzaamheid van oorsprong tot kopje

“Het commitment van Koffie en Thee Nederland en haar leden om de koffiesector verder te verduurzamen is onverminderd, maar wij zien dat de monitoring op enkel certificering de inspanningen van de sector onvoldoende weergeeft. Naast de samenwerking met certificeringspartijen coördineren en implementeren onze leden ook bedrijfsindividuele trajecten en ondersteunende projecten in oorsprongslanden om verbeteringen te realiseren”, aldus Elize Klitsie, directeur van Koffie en Thee Nederland. “De verantwoordelijkheid voor verduurzaming in de koffieketen beperkt zich echter niet alleen tot de teelt en de primaire bewerking van koffie in de landen van oorsprong, maar geldt ook voor de vervolgstappen als transport, productie en consumptiefase. Denk bijvoorbeeld aan het reduceren van de milieubelasting van verpakkingen, energie-efficiënte productie, slimme logistiek en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.

Om duurzame productie verder op te schalen is ook samenwerking op internationaal niveau vereist. Met het Global Coffee Platform (GCP) en de Sustainable Coffee Challenge (SCC) hebben diverse leden van Koffie en Thee Nederland constructieve samenwerkingen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een internationaal kader om alle inspanningen van partijen in de sector inzichtelijk te maken.

 

“Het commitment van Koffie en Thee Nederland en haar leden om de koffiesector verder te verduurzamen is onverminderd, maar wij zien dat de monitoring op enkel certificering de inspanningen van de sector onvoldoende weergeeft.”
Elize Klitsie, Directeur Koffie en Thee Nederland

Resultaat jaarlijkse Monitor Duurzame Agrogrondstoffen

Koffie en Thee Nederland voert in het kader van de Green Deal jaarlijks een peiling uit om het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie vast te stellen wat door haar leden in Nederland wordt verkocht. Uit metingen over 2015 van Koffie en Thee Nederland blijkt dat het aandeel duurzaam gecertificeerde koffie 47%* is. Klitsie: “Wanneer we naar de internationale markt kijken is dit  aandeel  hoog. En naar verwachting is het eigenlijk nog hoger gezien het feit dat diverse marktpartijen ook duurzaam gecertificeerde koffie vanuit het buitenland betrekken wat niet wordt meegenomen in dit percentage. Dit, gecombineerd met de inspanningen die we samen met onze leden en nationale en internationale ketenpartners ontwikkelen om de gehele koffieketen te verduurzamen, maakt dat we positief kijken naar de duurzame ontwikkeling in de koffieketen.”

Om inzichtelijk te maken wat die inspanningen buiten certificering betreffen heeft Koffie en Thee Nederland een infographic ontwikkeld die de inzet in de hele keten laat zien. Klitsie: ‘’Als je naar de infographic kijkt zie je ook dat duurzame koffie zoveel meer is dan certificering. Van boon tot kopje is er simpelweg meer te doen, en ook daar nemen we onze verantwoordelijkheid als sector’’.

*Onder duurzaam gecertificeerde koffie wordt verstaan koffie die voldoet aan de eisen van minstens één van de keurmerken Fairtrade/Max Havelaar, Biologisch, UTZ Certified en Rainforest Alliance.

“Als je naar de infographic kijkt zie je ook dat duurzame koffie zoveel meer is dan certificering. Van boon tot kopje is er simpelweg meer te doen, en ook daar nemen we onze verantwoordelijkheid als sector”
Elize Klitsie, Directeur Koffie en Thee Nederland