Terug naar home

Wetgeving & kwaliteit

Kwaliteit en voedselveiligheid zijn altijd prioriteit binnen de sector.

De sector hecht grote waarde aan gezonde en veilige koffie- en theeproducten en besteedt veel aandacht aan de wet- en regelgeving die voor onze branche van belang is. Dit vergt kennis en inzicht in wetgeving en voedselveiligheid; bij de bedrijven zelf, maar ook bij Koffie & Thee Nederland die hierin haar leden actief ondersteunt.

Volgen en anticiperen

Een van de kernactiviteiten van de vereniging is het volgen van en het anticiperen op de ontwikkelingen binnen de levensmiddelenwetgeving. Door nieuwe inzichten of technologische ontwikkelingen veranderen de regels. Door tijdig in overleg te treden met beleidsmakers wordt een coherent beleid nagestreefd voor de branche, ook in Europees verband.

Wij werken hierbij nauw samen met een van onze belangrijkste partners, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI). Samen met de FNLI zorgen we voor de nodige kennis en kunde op het gebied van wetgeving en kwaliteit. Voor de harmonisatie op Europees niveau, werken we samen met onze Europese koepelorganisaties; de European Coffee Federation en Tea and Herbal Infusions Europe.